Scroll to top

오시는 길

국내사업장(본사)

주소

경기도 안성시 공도읍 기업단지로 122-45 (공도읍 용두리 450)

TEL

031-501-2353

E-MAIL

ublight@ublight.co.kr

FAX

031-501-2354

시흥공장

주소

경기도 시흥시 산기대학로 50, 제3동

TEL

031-501-2353

E-MAIL

ublight@ublight.co.kr

FAX

031-501-2354

유비전자

주소

경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 116

TEL

031-362-6513

E-MAIL

ubelec@ubelec.co.kr

FAX

031-362-6713

유비비나

주소

LO NX 05, KCN QUE VO MO RONG, XAPHUONG LIEU, HUYEN QUE VO, TINH BAC NINH, VIETNAM

TEL

031-362-6513

E-MAIL

ubelec@ubelec.co.kr

FAX

031-362-6713

해외지사

주소

362 UPPER PAYA LEBAR ROAD #05-08 DA JIN FACTORY BUILDING SINGAPORE (534963)

(주)유비라이트 경기도 안성시 공도읍 기업단지로 122-45 (공도읍 용두리 450) | 대표이사 : 이동춘
Tel : 031-501-2353 | Fax : 031-501-2354 | E-mail : ublight@ublight.co.kr
COPYRIGHT © 2020 Ublight All Rights Reserved. [ 개인정보처리방침 ]